Odczynniki chemiczne to czyste substancje lub ich mieszaniny, które są wykorzystywane do prac naukowych, badawczych i laboratoryjnych, także w szkolnych pracowniach chemicznych.

Tak naprawdę niezbędne odczynniki laboratoryjne można kupić w każdej aptece. Aby jednak kupić naprawdę dobrej jakości odczynniki do laboratorium, a nawet w odpowiednich ilościach do laboratorium, proponujemy biobase        .

Rodzaje odczynników dla laboratorium

Przyjęta w skali międzynarodowej klasyfikacja odczynników jest następująca

organiczny

nieorganiczny

toksyczny

promieniotwórczy.

Odczynniki najczęściej klasyfikuje się ze względu na ich przeznaczenie:

Rozpuszczalniki organiczne - do zmiany struktury lub nadawania dodatkowych właściwości różnym substancjom;

wskaźniki chemiczne - do wizualnego oznaczania stężeń różnych pierwiastków;

Odczynniki analityczne - do przeprowadzania różnych eksperymentów, analiz i wartości składu.

Według czystości można kupić odczynniki czyste (98, 0% składnika podstawowego), czyste chemicznie, czyste do analizy i oczyszczone. Są też produkty techniczne (od 70%), pakowane w małe pojemniki. I są preparaty o szczególnej czystości - te stosuje się tylko w przypadkach, gdy nawet najmniejsza nieczystość jest nie do przyjęcia. Ale takie praktyczne prowadzone są w dziedzinach badających elektronikę kwantową czy radioelektronikę.

Środki ostrożności podczas używania odczynników

Prawie wszystkie odczynniki chemiczne są palne lub wybuchowe, a niektóre są trujące lub toksyczne. A nawet jeśli odczynnik jest warunkowo obojętny, nie jest uważany za bezpieczny. Dlatego podczas pracy z nimi należy zachować ścisłe środki ostrożności:

Do doświadczeń używajcie tylko specjalnych przyborów laboratoryjnych i wysokiej jakości sprzętu.

Należy pamiętać o stosowaniu niezbędnego sprzętu ochronnego, aby uniknąć kontaktu ze skórą: rękawice, maska itp.

Upewnij się, że biurka w laboratorium znajdują się w zalecanej bezpiecznej odległości.

Nauczyciel chemii musi zwracać baczną uwagę na utrzymanie porządku w klasie. Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru podczas jakichkolwiek zajęć praktycznych z wykorzystaniem odczynników laboratoryjnych.

Kolejnym ważnym warunkiem właściwego wykorzystania odczynników jest ich przechowywanie w odpowiednich warunkach.

Jak przechowywać chemikalia

Przechowywanie odczynników zależy od ich rodzaju, każdy z nich ma jasno określone warunki bezpiecznego użytkowania. Ciekłe lub stałe odczynniki palne, związki utleniające lub samozapalne, odczynniki o niskim stopniu zagrożenia lub nieszkodliwe - wszystkie wymagają innych warunków.

Powszechnym wymogiem jest etykieta zawierająca nazwę i wzór substancji, masę, czystość, datę ważności i numer partii.

Pomieszczenia, w których przechowywane są odczynniki muszą być wyposażone w dobry system wentylacyjny. Należy również zadbać o zapewnienie kurtyn świetlnych na oknach - bezpośrednie światło słoneczne nie może docierać do pojemników z odczynnikami.