Với tải AutoCAD 2021 Full Crack, hiệu suất đồ họa được nâng cao cường hơn nữa. Bên cạnh đó bạn mang thể duy trì kết nối mang Block của mình đa số lúc, hầu hết nơi. Một tích hợp hoàn toàn mới với Google Drive đã được thêm vào phiên bản 2021. Giờ đây, đa số người với thể mở các tệp DWG được lưu trữ trong Google Drive trực tiếp trong áp dụng web AutoCAD bằng ID Autodesk của họ. Người dùng bản quyền Autocad cũng với thể chỉnh sửa và lưu những tệp ấy trở lại Google Drive của họ, điều này cho phép người sử dụng sở hữu thể làm cho việc từ bất cứ đâu mà họ muốn. Và tất nhiên, bạn cũng mang thể xem, chỉnh sửa và lưu tệp DWG và Xrefs bằng áp dụng web và áp dụng di động của Autocad duyệt Autodesk’s Cloud.