Phiên bản‎ AutoCAD 2022 được xây dựng dựa trên bộ dụng cụ chuyên dụng cao nhất được tiêu chuẩn hóa đẳng cấp thế giới. AutoCAD 2022 có lại sự cải tiến về năng suất vô cùng lớn. AutoCAD 2022 chứa hàng ngàn phòng ban của các bản thảo kỹ thuật, biểu tượng. Và tính năng tiêu chuẩn, tối ưu của nó cho phép tự động hóa những chú thích, lớp và hóa đơn nguyên liệu từ cùng một giao diện AutoCAD.

Khi bạn đăng ký AutoCAD nó sẽ tự động bao gồm cho bạn 3 phiên bản cho những trang bị khác nhau là AutoCAD cho Windows, Mac, web và những vật dụng di động để đảm bảo quy trình làm cho việc và dữ liệu của bạn với thể truy hỏi cập được cho bạn bất cứ lúc nào bạn cần.