GetDataBack là một công cụ mạnh mẽ giúp người dùng khôi phục lại các file dữ liệu và thông tin trên nền tảng máy tính Windows, MacOS và Linux. Công cụ này có khả năng phục hồi một loạt các thông tin quan trọng bị mất, bao gồm bản ghi phân vùng, thư mục gốc bị mất, FAT / MFT, ổ đĩa bị nhiễm virus, và nhiều hơn nữa.
Xem thêm: https://chuyentinhoc.com/getdataback/