Một cách hiệu quả để giải quyết vón cục trên áo lông vũ là sử dụng bóng giặt bằng bi đập. Bóng giặt sẽ giúp tách các lông vũ bị vón cục ra khỏi nhau, giúp cho áo lông vũ trở nên bồng bềnh và mềm mại hơn. Ngoài ra, việc giặt áo lông vũ bằng tay cũng là một cách giải quyết vón cục hiệu quả, đặc biệt là với những