Hai tôn giáo lớn nhất thế giới, Công giáo và Kitô giáo, tương tự và khác nhau theo nhiều cách. Cả hai đức tin đều chia sẻ các yếu tố của đức tin, thờ phượng và thực hành, nhưng có sự khác biệt rõ rệt giữa họ khiến họ khác biệt với nhau.

Sự khác biệt chính giữa Công giáo và Kitô giáo là trong niềm tin tôn giáo của họ. Công giáo tập trung xung quanh Giáo hội Công giáo và những lời dạy của nó, trong khi Kitô giáo là phi giáo phái và tập trung vào mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Người Công giáo tin tưởng mạnh mẽ vào bảy bí tích, Đức Trinh Nữ Maria và tính không thể sai lầm của Giáo hoàng. Kitô giáo không nhấn mạnh vào những niềm tin đặc biệt này và dựa nhiều vào những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, Kitô giáo không có một cơ quan duy nhất, thống nhất như Giáo hội Công giáo.

Về mặt thờ phượng và thực hành, người Công giáo tham dự Thánh lễ và quan sát các nghi lễ như xưng tội và hiệp thông. Người Công giáo cũng thực hành một số hành vi sùng kính nhất định, chẳng hạn như cầu nguyện Mân côi, và theo những giai đoạn nhịn ăn nhất định. Ngược lại, nhiều Kitô hữu tham gia vào các dịch vụ nhà thờ, nghiên cứu Kinh Thánh và các nhóm cầu nguyện. Họ thường không tập trung vào các nghi lễ chính thức như Thánh lễ mà thay vào đó tập trung vào sự phát triển tâm linh, cá nhân.

Hai tín ngưỡng cũng khác nhau trong quan điểm của họ về cuộc sống sau khi chết. Người Công giáo tin vào sự phục sinh của người chết như được mô tả trong Kinh thánh và trong Giáo hội Công giáo, trong khi hầu hết các Kitô hữu, đặc biệt là các nhà truyền giáo, tin vào sự sung sướng và trong lần thứ hai của Chúa Giêsu Kitô.

Mặc dù có sự khác biệt của họ, Công giáo và Kitô giáo không chia sẻ một số điểm tương đồng. Cả hai đều tin vào một Thiên Chúa, và cả hai tuân theo mười điều răn được liệt kê trong Exodus và Phục truyền luật lệ ký. Cả hai cũng nhấn mạnh vào tình yêu, lòng tốt và từ thiện.

Bất kể đức tin nào đó có thể theo dõi, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa Công giáo và Kitô giáo.

Xem thêm: đạo công giáo và thiên chúa giáo