Bước 3 : phủ sơn ngăn thấm flinkote

Khi vừa lớp nền đã khô thoáng , không ngừng quét 1 lớp flinkote tinh khiết với đo lường 0, 5l/m2. Bạn cần quét theo một chiều để tạo lớp màng ngăn thấm trước hết.
Kể từ khi lớp đó khô, không ngừng quét 1 lớp flinkote với đo lường như trên tuy nhiên theo chiều vuông góc với lớp lúc đầu. Sự việc này giúp tăng có thể cấm cản trình trạng nước rò rỉ từ toilet ra bên ngoài hoặc nước từ bên ngoài thấm vào trong.
Kế tiếp, vẩy nhẹ đều 1 lớp cát khô mỏng , sạch lên lớp flinkote vừa quét.
Sau cùng là bọc ngoài một lớp vữa cát xi-măng hoặc lát gạch chống ngấm nước lên để hoàn thành.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/flinkote-la-gi.html

#Flinkote
#flinkotechongtham
#flinkote_chong_tham
#chongthambk24h
Bước 3 : phủ sơn ngăn thấm flinkote Khi vừa lớp nền đã khô thoáng , không ngừng quét 1 lớp flinkote tinh khiết với đo lường 0, 5l/m2. Bạn cần quét theo một chiều để tạo lớp màng ngăn thấm trước hết. Kể từ khi lớp đó khô, không ngừng quét 1 lớp flinkote với đo lường như trên tuy nhiên theo chiều vuông góc với lớp lúc đầu. Sự việc này giúp tăng có thể cấm cản trình trạng nước rò rỉ từ toilet ra bên ngoài hoặc nước từ bên ngoài thấm vào trong. Kế tiếp, vẩy nhẹ đều 1 lớp cát khô mỏng , sạch lên lớp flinkote vừa quét. Sau cùng là bọc ngoài một lớp vữa cát xi-măng hoặc lát gạch chống ngấm nước lên để hoàn thành. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/flinkote-la-gi.html #Flinkote #flinkotechongtham #flinkote_chong_tham #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored