Sponsored

Hướng dẫn chi tiết chống thấm sân thượng
Vệ sinh bên ngoài ngăn thấm. để ý dùng các búi sắt, bàn chải sắt và các trang thiết bị chuyên dùng để vệ sinh ngoài mặt cần ngăn thấm. Nấu sôi nhựa đường và quét lên tất cả bên ngoài bằng con lăn ( có chế thêm một lượng dầu do cho loãng để thấm qua phía bên ngoài bê tông. Làm vào trưa nắng có thể có kết quả tốt hơn. Thêm vào đó, phải phủ bạt cho toàn thể phía bên ngoài sàn tránh mưa đột xuất trong khi đó chưa thể quét dầu hắc. Vệ sinh phía bên ngoài gọn gàng vệ sinh, đục phẳng những nơi gập ghềnh, không chọn những nơi có vữa non, yếu.

Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-nhua-duong.html
#chống_thấm_sân_thượng
#chong_tham_san_thuong
#chống_thấm_sân_thượng_bằng_nhựa_đường
#chong_tham_san_thuong_bang_nhua_duong
#chongthambk
Hướng dẫn chi tiết chống thấm sân thượng Vệ sinh bên ngoài ngăn thấm. để ý dùng các búi sắt, bàn chải sắt và các trang thiết bị chuyên dùng để vệ sinh ngoài mặt cần ngăn thấm. Nấu sôi nhựa đường và quét lên tất cả bên ngoài bằng con lăn ( có chế thêm một lượng dầu do cho loãng để thấm qua phía bên ngoài bê tông. Làm vào trưa nắng có thể có kết quả tốt hơn. Thêm vào đó, phải phủ bạt cho toàn thể phía bên ngoài sàn tránh mưa đột xuất trong khi đó chưa thể quét dầu hắc. Vệ sinh phía bên ngoài gọn gàng vệ sinh, đục phẳng những nơi gập ghềnh, không chọn những nơi có vữa non, yếu. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-nhua-duong.html #chống_thấm_sân_thượng #chong_tham_san_thuong #chống_thấm_sân_thượng_bằng_nhựa_đường #chong_tham_san_thuong_bang_nhua_duong #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored