Sponsored
Các tính năng của Foxit PhantomPDF Business
Tìm hiểu nhanh sản phẩm bằng cách dùng thanh dụng cụ ribbon kiểu Microsoft Office, sản xuất giao diện người tiêu dùng quen thuộc.
Tận dụng các biểu cái và quy trình làm cho việc hiện có với việc điền vào biểu loại PDF (biểu cái Acro) và XFA (Kiến trúc biểu loại XML) tiêu chuẩn.
Khả năng tương thích JAWS (Job Access With Speech) cho phép người tiêu dùng khiếm thị đọc màn hình bằng đầu ra chuyển văn bản thành giọng đề cập hoặc bằng chữ nổi Braille sở hữu thể làm cho mới.
Tạo những tệp PDF tuân thủ tiêu chuẩn tương xứng sở hữu các sản phẩm PDF khác.
Tạo tệp PDF mang những tiện thể ích bổ sung Word®, PowerPoint® và Excel® hầu hết chức năng được tích hợp.
Hợp lý hóa quy trình khiến cho việc bằng bí quyết chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Xem thêm:
https://www.pinterest.com/pin/972355375774175149/
#Foxit_PhantomPDF_Business_10.0, #Foxit_PhantomPDF_Business_10.0_full_crack, #thegioiphanmem
Các tính năng của Foxit PhantomPDF Business Tìm hiểu nhanh sản phẩm bằng cách dùng thanh dụng cụ ribbon kiểu Microsoft Office, sản xuất giao diện người tiêu dùng quen thuộc. Tận dụng các biểu cái và quy trình làm cho việc hiện có với việc điền vào biểu loại PDF (biểu cái Acro) và XFA (Kiến trúc biểu loại XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Job Access With Speech) cho phép người tiêu dùng khiếm thị đọc màn hình bằng đầu ra chuyển văn bản thành giọng đề cập hoặc bằng chữ nổi Braille sở hữu thể làm cho mới. Tạo những tệp PDF tuân thủ tiêu chuẩn tương xứng sở hữu các sản phẩm PDF khác. Tạo tệp PDF mang những tiện thể ích bổ sung Word®, PowerPoint® và Excel® hầu hết chức năng được tích hợp. Hợp lý hóa quy trình khiến cho việc bằng bí quyết chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước. Xem thêm: https://www.pinterest.com/pin/972355375774175149/ #Foxit_PhantomPDF_Business_10.0, #Foxit_PhantomPDF_Business_10.0_full_crack, #thegioiphanmem
WWW.PINTEREST.COM
Download Foxit PhantomPDF Business 10.0 (LINK CHUẨN)
12-03-2022 - Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xử lý nhanh chóng các file PDF thì hãy tin tưởng lựa chọn Foxit PhantomPDF Business 10.0. Phần mềm này sở hữu những tính năng và giao diện rất dễ sử dụng, thích hợp cho các cá nhân và doanh nghiệp. #Foxit_PhantomPDF_Business_10.0, #Download_Foxit_PhantomPDF_Business_10.0, #Thế_giới_phần_mềm, #Tải_Foxit_PhantomPDF_Business_10.0, #Cài_đặt_Foxit_PhantomPDF_Business_10.0
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored
Al-Quds University