Sponsored
Cho tới năm 2017, dự án đường hầm Đèo Cả chính thức duyệt sau nhiều khó khăn. Thời gian hoàn thành còn trước dự định tới 4 tháng. Số mức giá đầu tư tùng tiệm được với mức ban đầu lên tới 4000 tỷ đồng. Chính vì vậy, “Vua đào hầm” là danh xưng của ông Hồ Minh Hoàng được bắt nguồn từ đây và lan xa. Từ dự án Đèo Cả hành công, ông đã trở nên chiếc tên cốt cán và nắm trong tay đa dạng dự án lớn sở hữu giá trị đầu tư chạm mức trăm nghìn tỷ đồng.

Sau dự án, ông cộng Đèo Cả đã trực tiếp tham gia 7 dự án hạ tầng giao thông khác. Tổng giá trị đầu tư của những dự án này lên tới hơn 80 nghìn tỷ đồng và sở hữu khoảng 20 nghìn tỷ là vay từ ngân hàng.
#doannhanhonline, #Hồ_Minh_Hoàng
Cho tới năm 2017, dự án đường hầm Đèo Cả chính thức duyệt sau nhiều khó khăn. Thời gian hoàn thành còn trước dự định tới 4 tháng. Số mức giá đầu tư tùng tiệm được với mức ban đầu lên tới 4000 tỷ đồng. Chính vì vậy, “Vua đào hầm” là danh xưng của ông Hồ Minh Hoàng được bắt nguồn từ đây và lan xa. Từ dự án Đèo Cả hành công, ông đã trở nên chiếc tên cốt cán và nắm trong tay đa dạng dự án lớn sở hữu giá trị đầu tư chạm mức trăm nghìn tỷ đồng. Sau dự án, ông cộng Đèo Cả đã trực tiếp tham gia 7 dự án hạ tầng giao thông khác. Tổng giá trị đầu tư của những dự án này lên tới hơn 80 nghìn tỷ đồng và sở hữu khoảng 20 nghìn tỷ là vay từ ngân hàng. #doannhanhonline, #Hồ_Minh_Hoàng
DOANHNHANONLINE.COM.VN
Hồ Minh Hoàng là ai? Tiểu sử & dự án nghìn tỷ của ông vua đào hầm
Hồ Minh Hoàng không còn là một cái tên xa lạ trong giới doanh nhân, đặc biệt là lĩnh vực cầu đường.Ông “nhẵn mặt” với hàng loạt dự án đào hầm nghìn tỷ, đóng
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored