Sponsored
Media Encoder CC 2018: Cách Đồng Bộ Hóa Với Adobe Premiere
Việc đồng bộ hóa giữa Media Encoder CC 2018 và Adobe Premiere Pro là rất quan trọng để tối ưu hóa quy trình sản xuất video. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và sử dụng tính năng Dynamic Link để trao đổi dữ liệu giữa hai phần mềm một cách hiệu quả nhất. Bạn sẽ biết cách import dự án từ Premiere Pro sang Media Encoder để xuất video và cách đồng bộ hóa các chỉnh sửa và hiệu chỉnh một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Xem thêm: https://phanmem-tinhoc.net/media-encoder-cc-2018/
#media_encoder_cc_2018, #adobe_media_encoder_cc_2018, #adobe_media_encoder_cc_2018_google_drive
Media Encoder CC 2018: Cách Đồng Bộ Hóa Với Adobe Premiere Việc đồng bộ hóa giữa Media Encoder CC 2018 và Adobe Premiere Pro là rất quan trọng để tối ưu hóa quy trình sản xuất video. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và sử dụng tính năng Dynamic Link để trao đổi dữ liệu giữa hai phần mềm một cách hiệu quả nhất. Bạn sẽ biết cách import dự án từ Premiere Pro sang Media Encoder để xuất video và cách đồng bộ hóa các chỉnh sửa và hiệu chỉnh một cách nhanh chóng và thuận tiện. Xem thêm: https://phanmem-tinhoc.net/media-encoder-cc-2018/ #media_encoder_cc_2018, #adobe_media_encoder_cc_2018, #adobe_media_encoder_cc_2018_google_drive
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView