Sponsored
Tổng hợp các đơn vị thi công chống thấm tại Hà Nội
Trải màng ngăn thấm lấp kín bề ngoài bê tông, nếu phủ thêm thì lớp sau phủ chèn mép lớp trước 10 cm. Cần 1 người lái máy khò để làm tan chảy lớp keo dán phía trên bề ngoài, người còn lai sẽ trải cuộn màng ra từ từ, lưu ý phải dùng bay để miết phẳng, đẩy hết khí ra bên ngoài. Làm tuần tự cho đến khi xong toàn thể phía bên ngoài. Chờ màng khô rồi điều tra giá trị ngăn thấm đạt tiêu chuẩn chưa. Màng ngăn thấm hầu hết được sử dụng trong các tình huống như : ngăn thấm toilet, hố thang máy , xử lí ngăn thấm sàn mái, ao hồ, cầu cống, ...

Xem thêm: https://www.soft-clouds.com/posts/4502
#chống_thấm_tại_Hà_Nội
#chong_tham_tai_ha_noi
#đơn_vị_chống_thấm_tại_Hà_Nội
#don_vi_chong_tham_tai_ha_noi
#chongthambk

Tổng hợp các đơn vị thi công chống thấm tại Hà Nội Trải màng ngăn thấm lấp kín bề ngoài bê tông, nếu phủ thêm thì lớp sau phủ chèn mép lớp trước 10 cm. Cần 1 người lái máy khò để làm tan chảy lớp keo dán phía trên bề ngoài, người còn lai sẽ trải cuộn màng ra từ từ, lưu ý phải dùng bay để miết phẳng, đẩy hết khí ra bên ngoài. Làm tuần tự cho đến khi xong toàn thể phía bên ngoài. Chờ màng khô rồi điều tra giá trị ngăn thấm đạt tiêu chuẩn chưa. Màng ngăn thấm hầu hết được sử dụng trong các tình huống như : ngăn thấm toilet, hố thang máy , xử lí ngăn thấm sàn mái, ao hồ, cầu cống, ... Xem thêm: https://www.soft-clouds.com/posts/4502 #chống_thấm_tại_Hà_Nội #chong_tham_tai_ha_noi #đơn_vị_chống_thấm_tại_Hà_Nội #don_vi_chong_tham_tai_ha_noi #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView