Sponsored
Link tải Photoshop CS2 chuẩn - Tải về và sử dụng công cụ
Vai trò Smart objects sẽ giúp bạn nhanh nhạy hơn trong việc dùng các layer. Một smart object có thông tin raster hay vector ảnh nhúng. Chẳng hạn, từ một file photoshop khác hay adobe illustrator. Thông tin được nhúng vẫn không bị bỏ sót tổng cộng những tính chất đầu tiên và có khả năng điều chỉnh triệt để.
Xem thêm: https://www.exoltech.us/posts/96881
#adobe_photoshop_cs2, #tải_adobe_photoshop_cs2, #download_adobe_photoshop_cs2, #phanmemtinhocnet

Link tải Photoshop CS2 chuẩn - Tải về và sử dụng công cụ Vai trò Smart objects sẽ giúp bạn nhanh nhạy hơn trong việc dùng các layer. Một smart object có thông tin raster hay vector ảnh nhúng. Chẳng hạn, từ một file photoshop khác hay adobe illustrator. Thông tin được nhúng vẫn không bị bỏ sót tổng cộng những tính chất đầu tiên và có khả năng điều chỉnh triệt để. Xem thêm: https://www.exoltech.us/posts/96881 #adobe_photoshop_cs2, #tải_adobe_photoshop_cs2, #download_adobe_photoshop_cs2, #phanmemtinhocnet
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView